browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Naše první „Sranda“ závody – veřejný trénink :)

Posted by on 16.11.2014

Tímto bych ráda všechny pozvala na naše první jezdecké „sranda“ závody – veřejný trénink. Budou se konat v sobotu 29.11.2014. Prezentace – pouze pro jezdce z naší stáje, bude probíhat od 10h přímo ve stáji. Soutěž číslo 1: drezurní úloha Z1 bude startovat od 11h, dále pak skokové soutěže, soutěž č.2: 10 cm pro nejmenší jezdce, možno i s vodičem a soutěž č.3 40 cm. Pro první místa jsou připraveny malé darečky a floty dle PJS. Startovné pro jezdce s vlastním koněm nebo pronajatým 250 Kč, pro jezdce z naší jezdecké školy 450 Kč. Budeme se těšit na hojnou účast :).

Comments are closed.