browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nová jízdárna, výběhy

Posted by on 13.5.2014

Jízdárna.

Ráda bych oznámila dokončení nové  jízdárny přímo v areálu našeho dvora. Ještě pár malých úprav povrchu a dílo je hotovo :). Jezdit se může už nyní. Povrch je písek, pod pískem štěrk, rozměry 35 x 20 m, bohužel to není pravidelný obdélník, ale pro zatím stačí.

Výběhy.

Bohužel jsme letos přišli o velkou část pozemků, kde měli koně pastvu a jezdci jízdárnu. Problém už ovšem řešíme. Pole, co máme nyní k dispozici (5 ha) je už zaseté, jen se musí nějaký čas počkat, aby se tam koníci mohli pustit. Do budoucna plánujeme opět obnovit velkou jízdárnu a bývalé pastviny. Děkujeme tedy majitelům za strpení a pochopení.

Comments are closed.