browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Literatura

Doporučená literatura:
  • Higginsová, G. : Koně a jejich pohyb, 2009
  • Karl, P. : Omyly moderní drezury, 2008)
  • Knopfhard, A. : Drezura od stupně Z do stupně T
  • Kreinberg, P. :  Westernové ježdění pro pokročilé, 2003
  • Meier, R. : Samostatně v sedle, 2004
  • Reece, W. O. : Fyziologie domácích zvířat, 2003
  • Schaefer, J.: Muž se srdcem kovboje, 1987
  • Weeksová, J. : Mistrovské lekce jezdeckého umění, 2008
  • Záliš, N. : O jezdeckém umění, Jezdectví pro vzdělance, Hovory o drezuře

….a mnoho dalších.

Další literatura:

 

Nejlepší učitel je ale stejně kůň…  😉