browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nepříjemné, ale nutné zdražení výcvikových lekcí.

Posted by on 3.4.2014

Vzhledem k velké vytíženosti koní, velkému zájmu o jezdecký výcvik, budování nové venkovní jízdárny a vyšší kvalifikaci cvičitelů budou novým klientům výukové hodiny zdraženy. Stávajícím zákazníkům ceny zůstávají stejné. Koně k výcviku budou pravidelně přiježďováni zkušenými jezdci.

Nový ceník naleznete již teď zde na našich stránkách. Děkuji za pochopení.

Comments are closed.