browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Schůzka ohledně výuky jezdectví 2016/ 2017

Posted by on 2.8.2016

Ráda bych už nyní upozornila na známý termín rodičovské, členské schůze ohledně výuky jezdectví v naší stáji. Schůzka se bude konat 10.9. od 16:30 přímo ve stáji. Kdo má tedy zájem se u nás jezdecky vzdělávat, nechť si termín zapíše do diáře a dostaví se 🙂. Děkuji.

Comments are closed.