browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Westernové hobby rodeo Kosoř 9. 5. 2015

Posted by on 24.6.2015

[singlepic id=512 w=150 float=right]

Druhý květnový víkend se v naší domovské stáji konalo historicky první rodeo. Počet soutěžících se nakonec ustálil na 16ti dvojicích.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

  • Pole bending – slalom mezi tyčemi
  • Key hole – klíčová dírka
  • Flag race – přenesení vlajky
  • Barrel race – jízda mezi barely
  • Jízda zručnosti – ta byla překvapením pro všechny, nikdo dopředu nevěděl její trasu

[singlepic id=527 w=300 float=left]

Celé klání bylo zahájeno slavnostním nástupem všech soutěžících a přivítacím proslovem hlavního organizátora Jirky. A pak už se šlo na věc. Jednotlivé disciplíny byly plněny všemi účastníky. Po skončení jedné proběhla rychlá přestavba a mohlo se na další. V mezičase měli účastníci možnost doplnit energii a tekutiny v občerstvení U Mártyho. Pochutnat si mohli na lahodné grilované šunce, klobáskách a párcích v rohlíku. Nechybělo ani pivo a limo.

Čas si našli i diváci, kteří se přišli podívat a podpořit závodníky v corralu.

Celkovými vítězkami se staly Anička s Čikitou, kterým se vedlo ve všech disciplínách nejlépe. Hlavní cena tedy zůstala doma.

[singlepic id=533 w=300 float=left][singlepic id=534 w=300 float=center]

Ráda bych poděkovala Jirkovi za skvělou organizaci, vtipný komentář, který doprovázela báječná country muzika. Všem, kteří pomáhali s organizací a hladkým průběhem. A všem účastníkům za pohodovou atmosféru celé akce. A nakonec i Svatému Petrovi za to, že bouřkový mrak, který se na nás chystal na závěr akce, poslal jinam. 🙂 [nggallery id=29]

Comments are closed.