browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Instruktoři

 

Ing. Natalie Marková (nar. 1985)


Mgr. Eva Sobotová (nar. 1981)


Ing. Pavlína Trauškeová (nar. 1991)


Ing. Petra Hubová (nar. 1988)

  •  doktorské studium ČZU v Praze, obor: Využití a ochrana přírodních zdrojů
  • SZeŠ Lanškroun obor: Chov koní a jezdectví
  • jezdecká licence od roku 2007
  • od roku 2005 praxe s vedením jezdeckého oddílu, pořádání letních táborů a soustředění pro děti
  • v Jezdecké stáji Kosoř působí od roku 2012
  • email:  
  • mobil: 732 170 060 (tréninky – úterý)

Barbora Kalendová (nar. 1998)