browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Instruktoři

Ing. Natalie Marková (nar. 1985) – TRÉNUJE v pondělí, ve středu a pátek dopoledne, plus individuální lekce

 • studium: ČZU v Praze, obor: zootechnika, výživa zvířat a dietetika
 • jezdecká licence od roku 2001
 • trenérská licence ČJF
 • účastnila se několika soustředění pod profesionálními jezdci, parkur i drezura,  (M. Nágrové, J. Jindry, K. Žižkové, J. Jansen, M. Klus, J. Vinckier, L. Pulpánová,…), poslední drezurní klinika s portugalským trenérem Gonçalo Soares
 • zkušenosti s mladými koňmi
 • masérský certifikát pod vedením Mvdr. Žežulkové
 • email:  natall@volny.cz
 • mobil: 603 186 322
 • „Důležité je chtít se stále vzdělávat :)“

Mgr. Tereza Laštovková (nar. 1995) TRÉNUJE pondělí až pátek

 • SPŠG Hellichova (obor Polygrafie)
 • Pedagogická fakulta UK obor učitelství 1. stupně ZŠ, specializace na tělesnou výchovu
 • Drezurní licence od roku 2022
 • koním se věnuje od roku 2006, v Jezdecké stáji Kosoř vypomáhá na příměstských táborech od roku 2013
 • zkušenosti s výukou jezdectví dětí i dospělých
 • aktivní sebevzdělávání se v jezdectví, individuální přístup k celé dvojici (jezdec – kůň)
 • hlavní vedoucí na našich příměstských táborech
 • certifikát: kvalifikovaný oddílový vedoucí
 • email: terkalas@gmail.com
 • mobil: 601 377 371 (většinu času jsem v terénu, pište proto prosím spíše sms)

Bc. Eliška Radovnická (nar. 2000) TRÉNUJE čtvrtky, pátky a soboty

 • Gymnázium Oty Pavla
 • nyní studuje ČZU, obor zahradní architektura
 • jezdecká licence od roku 2019
 • účastnila se několika soustředění pod vedením Marka Kluse
 • email: e.radovnicka@gmail.com
 • mobil: 604 198 971

Eliška Konečná (nar. 1986) (momentálně na mateřské dovolené)

 • SŠ managemantu
 • absoloventka ročního kurzu – Problematika sportovních koní
 • jezdecká licence od roku 2001
 • cvičitelská licence ČJF
 • účastnice semináře pod vedením Mistra Vídeňské školy Arthura Kottas – Heldenberga – Lonžování a výcvik jezdce.
 • účastnila se soustředění s M.Moudrým, L. Pulpánovou, H. Žižkovou