browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Instruktoři

 

Ing. Natalie Marková (nar. 1985) – TRÉNUJE v pondělí, úterý, plus individuální lekce


Mgr. Eva Kuncová (nar. 1981) – od října 2017 na mateřské dovolené, nebude tedy dočasně trénovat


Ing. Petra Křížová (nar. 1988) TRÉNUJE v pátek 

 • doktorské studium ČZU v Praze, obor: Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • SZeŠ Lanškroun obor: Chov koní a jezdectví
 • jezdecká licence od roku 2007
 • od roku 2005 praxe s vedením jezdeckého oddílu, pořádání letních táborů a soustředění pro děti
 • v Jezdecké stáji Kosoř působí od roku 2012
 • email:  
 • mobil: 732 170 060 

Eliška Konečná (nar. 1986) TRÉNUJE ve středu a ve čtvrtek

 • SŠ managemantu
 • absoloventka ročního kurzu – Problematika sportovních koní
 • jezdecká licence od roku 2001
 • cvičitelská licence ČJF
 • trenér – Helena Dubová
 • účastnice semináře pod vedením Mistra Vídeňské školy Arthura Kottas – Heldenberga – Lonžování a výcvik jezdce.
 • účastnila se soustředění s M.Moudrým, L. Pulpánovou, H. Žižkovou
 • mobil: 731 820 768

Tereza Laštovková (nar. 1995) TRÉNUJE v pátek lekce začatečníků

 • SPŠG Helichova (obor Polygrafie)
 • nyní studuje Pedagogickou fakultu UK obor učitelství 1. stupně ZŠ
 • koním se věnuje od roku 2006, v Jezdecké stáji Kosoř vypomáhá na příměstských táborech od roku 2013
 • zkušenosti s výukou jezdectví dětí
 • certifikat: kvalifikovaný oddílový vedoucí
 • email: 
 • mobil: 601 377 371