browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jízdárenské cviky

Detaily

drezurní obdélník 20m x 40m

velký kruh

jezdí se do odvolání

malý kruh

jezdí se jednou (pokud není určen počet)

diagonálou změnit směr

obloukem/kapičkou změnit směr

kruh zmenšit

kruh zvětšit

v kruhu změnit směr

kruhy změnit

půl jízdárny

půl jízdárny se změnou směru

ze středu

ze středu se změnou směru

od stěny ke stěně

dvakrát od stěny ke stěně

vlnovka o třech obloucích

vlnovka o čtyřech obloucích

vlnovka o pěti obloucích

Ukázky dalších možných cviků

ustupování na holeň

dovnitř plec

Odkazy na jiné stránky s jízdárenskými cviky